Еразмус повеља за високо образовање 2021-2027.

Spread the love

ПИСМО

Erasmus-Charter-for-Higher-Education-2021-2027

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, носилац је Еразмус повеље за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE 2021-2027) која омогућава конкурисање за фондове Европске уније, размену студената и професора и друге заједничке пројекте са европским факултетима. Наша Школа има потписане споразуме са факултетима у Хрватској, Словенији и Мађарској, а као носилац повеље за високо образовање у периоду од 2021. до 2017. године наша установа отвара могућности за проширење сарадње са великим бројем високих школа и факултета у земљама чланицама Европске уније.