Интегрисана методичка вежбања

Током зимског семестра школске 2019/2020. кроз сарадњу наше Школе и Предшколске установе „Пчелица“ реализована су интегрисана методичка вежбања којима су обухваћене три методике – Методика физичког и здравственог васпитања II, Методика ликовног васпитања II и Методика упознавања околине II.

Наши студенти су кроз партнерство са професорима, асистентима и васпитачима планирали, реализовали, пратили и документовали вежбања заснована на интегрисаном приступу, „којим се омогућава деци да уче кроз јединство оног што доживљавају, промишљају и онога што раде“.

Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ биле су полазиште и смернице за интегрисана методичка вежбања. Студенти су развијали теме/пројекте који су „вођени питањем, идејом и/или намером за продубљеним истраживањем проблематике која је деци смислена и изазовна за истраживање и кроз коју они креирају аутентична решења“. Развијање теме/пројекта документовали су кроз план развијања теме/пројекта и причу о теми/пројекту.

Након реализованих интегрисаних методичких вежбања јавно су представили своје приче о теми/пројекту кроз које су показали: ослањање на идеје и интересовања деце, промене у простору,  креирање средине за учење, заједничко учешће деце, студената и васпитача, квалитет односа, сарадњу са породицом и локалном заједницом.

Visits: 263