Нада Облаковић

ТЕМА: Сарадња вртића и породице у циљу превенције непожељних облика понашања деце

Професор ментор: др Марта Дедај, проф.

Кандидат: Нада Облаковић

На увид у јавност: од 23/01/2020 до 07/02/2020

Нада Облаковић
Нада Облаковић
Visits: 104