ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

Обавештавају се студенти да ће реализација наставе за изборне предмете почети 22.02.2021. године по комбинованом моделу:

Недељна смена група:

22.02.2021. Студенти друге групе (непосредан рад у школи), Студенти прве групе (online настава)

01.03.2021.Студенти прве групе (непосредан рад у школи),  Студенти друге групе (online настава)

Наставак реализације наставе наизменичан.

Студент је за изборне предмете распоређен у исту групу као и за обавезне предмете.

Leave a Reply