ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

УПИСИВАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТА У ИНДЕКС
(БУЏЕТ/САМОФИНАНСИРАЊЕ), ВРШИЋЕ СЕ НА ОСНОВУ
КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА, У СТУДЕНТСКОЈ
СЛУЖБИ ШКОЛЕ ОД 02.11.2020. ДО 06.11.2020. ГОДИНЕ.

У Сремској Митровици,
29.10.2020. године

Leave a Reply