ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 04.11.2019. ГОДИНЕ, У 12 ЧАСОВА.

 

УПИСИВАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТА У ИНДЕКС (БУЏЕТ/САМОФИНАНСИРАЊЕ), ВРШИЋЕ СЕ НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА, У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ШКОЛЕ ОД 05.11.2019. ГОДИНЕ.

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ (СТУДЕНТИ ИСПОД ЦРТЕ) СУ ДУЖНИ ДА ПРИЛИКОМ УПИСИВАЊА СТАТУСА У ИНДЕКС ДОСТАВЕ ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ПРВУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ, УЗ ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О САМОФИНАНСИРАЊУ.

 

 

У Сремској Митровици,

30.10.2019. године

Visits: 36

Leave a Reply