Распоред наставе

Spread the love

Распоред часова за ЛЕТЊИ семестар школске 2021/2022. године

ПОДЕЛА СТУДЕНАТА НА ГРУПЕ

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНУ

ГРУПНИ РАСПОРЕД

ПОДЕЛА СТУДЕНАТА НА ГРУПЕ – Студијски програм: Струковна медицинска сестра

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

Васпитач деце предшколског узраста:

Струковни васпитач деце у јаслицама:

Струковни пословни информатичар:

РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Распоред консултација у просторијама Школе за дан 13. новембар 2021. године на студијском програму Струковни васпитач мастер и Мастер струковни пословни информатичар