Резултати колоквијума из предмета Физиологија са оснивама анатомије и Инфективне болести са основама епидемиологије, одржане 28.11.2019. године.

БРОЈ БОДОВА ОСТВАРЕНИХ У ТОКУНАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА ОПСНОВАМА ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ

БРОЈ БОДОВА ОСТВАРЕНИХ У ТОКУНАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ФИЗИОЛОГИЈА СА ОСНОВАМА АНАТОМИЈЕ– РЕДОВНА НАСТАВА

Visits: 131

Leave a Reply