САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА 22.02.2021. ГОДИНЕ:

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ГОТОВОСТ ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦА  БР.32 по следећем распореду:

Од 15 до 15:30 часова студенти са бројем индекса од 2/2019-М до 17/2019-М.

Од 16 до 16:30 часова студенти са бројем индекса од 20/2019-М до 30/2019-М, 20/2018-М.

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ 1 по следећем распореду:

Од 15 до 16 часова студенти са бројем индекса од 1/2019-МИ до 13/2019-МИ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА САМОВРЕДНОВАЊЕ И РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ У ИНКЛУЗИВНОЈ ПРАКСИ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.29 по следећем распореду:

Од 15 до 16 часова студенти са бројем индекса од 1/2020 до 16/2020-М.

Leave a Reply