Термин полагања испита из Методике ВОРа 2 са негом за студенте на смеру Струковни васпитач деце у јаслицама

Термин полагања испита из Методике ВОРа 2 са негом за студенте на смеру
Струковни васпитач деце у јаслицама реализоваће се 6.9. са почетком у 11 часова
(сатница се помера са 10 часова на 11 часова).

За остале смерове термин полагања испита је у складу са распоредом 6.9. у
10 часова.

Visits: 12

Leave a Reply