Унапређење наставе из области финансија на високим струковним школама употребом наменских софтвера

 

  • Извештај о реализацији развојноистраживачког пројекта „Унапређење наставе из области финансија на високим струковним школама употребом наменских софтвера“