Учешће у међународном Еразмус+ пројекту KEEP EDUCATING YOURSELF

Spread the love

У периоду од 18.10. до 22.10.2021. године професори Високе школе, др Марта Дедај, др Маја Цвијетић, мр Бранимир Драгојевић и др Дејан Савичевић учествовали су у пројектним активностима у оквиру реализације међународног Еразмус+ пројекта KEEP EDUCATING YOURSELF. Међународни пројекат KEY окупља учеснике из високошколских установа у Србији, али и партнере из Велике Британије, Мађарске, Словеније и Црне Горе, у циљу размене позитивних искустава у европском образовном простору и домену унапређења компетенција васпитача. Професори наше Установе су учествовали у радионицама посвећеним планирању семинара, курсева и материјала, евалуацији стандарда за акредитацију, као и у раду Комисије за осигурање квалитета и састанку Управног одбора. Извршена је евалуација досадашњих активности и планирани су даљи кораци у циљу успешне реализације пројекта.

Search