Реч директора

Поштовани студенти,

уписом на студијске програме наше школе, ступате на пут који вас води до стицања високошколске дипломе и отвара могућности за улазак у свет рада и даље образовање и усавршавање у струци, било да сте одабрали професију васпитача предшколске деце или професију пословног информатичара. Сигурно је да сте избором наше школе начинили добар избор, да сте одабрали квалитет, а за такву тврдњу има доста аргумената.

Наша школа је државна акредитована установа, једина таква на подручју Сремског округа, са седиштем у Сремској Митровици и са традицијом дугом више од 50 година. У школи се остварују акредитовани студијски програми основних струковних студија у трогодишњем трајању и по највишим стандардима квалитета.
Традиционално образујемо струковне васпитаче за рад са децом предшколског узраста и ко жели да се бави овим послом може да се упише на студијске програме: Васпитач деце предшколског узраста и Струковни васпитач деце у јаслицама. Образовање струковних васпитача реализује се и кроз студијски програм учења на даљину, што је добра прилика за студирање за оне који су запослени или из других разлога не могу да похађају редовну наставу и по томе смо специфични у односу на друге високе школе за образовање васпитача. Образовање струковних васпитача остварујемо и у јединици ван седишта, у Чачку, што значи да се за нас зна и да делујемо и ван подручја Срема.
Од 2013.године започели смо са образовањем новог профила: Струковни пословни информатичар. Студенти се припремају за професионално бављење пословима везаним за примену рачунара у различитим областима професионалног ангажовања у индустрији, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама.
У школи се остварују и студије другог степена – за сада то су специјалистичке студије за звање: Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију. То је добра могућност за наставак образовања за васпитаче који желе да се усаврше и специјализују за рад са децом са специфичностима у развоју. Надамо се да ће од школске 2017/18 године бити могуће да почнемо са остваривањем студијског програма Струковни мастер васпитач, који је у поступку акредитације. На тај начин омогућићемо нашим студентима и уопште васпитачима, проходност на други ниво образовања у оквиру струковних студија, и обезбедимо им да у својој струци буду у корак с временом.
Желим да нагласим да студенте видимо као партнере у функционисању школе, остваривању студијских програма и обезбеђењу квалитета. Колико ћемо у томе бити успешни зависиће и од наше и од ваше спремности да заједно радимо, да заједно учимо, јер учење разумемо као заједничко улагање, као што и постизање квалитета и даљи развој школе схватамо као заједнички задатак.

Уз позив заинтересованим младим људима да нас посете, назову, и детаљније се информишу о условима уписа и студирања, свим студентима, садашњим и будућим, онима који планирају да се упишу на неке од наших студијских програма, али и свим другим студентима, желим успешно студирање и пријатне студентске дане.

Др Гордана Мијаиловић, проф.