О Школи

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ у Сремској Митровици наставља традицију Високе школе струковних студија за образовање васпитача и даље негује традицију школовања просветних радника у Срему. Пре образовања струковних васпитача за рад у предшколским установама у нашој институцији која је кроз време мењала називе и облике организације рада школовали су се и учитељи. Традиција школовања просветних радника у Срему је дуга, сада већ пуних пола века. Данашња Висока школа „Сирмијум“ наставља традицију некадашње Учитељске школе која је у Сремској Митровици основана 1962. године, а 1963. уписала прву генерацију. Потом је прерасла у Педагошку академију „Душан Вукасовић Диоген“ у којој се образовао наставнички кадар. Школовани су наставници разредне наставе за рад у основној школи од првог до четвртог разреда, а Академија је била центар за усавршавање наставника разредне наставе у струци и бављење научноистраживачким радом за запослене. Педагошка академија у Сремској Митровици почела је са радом 1. септембра 1973/74. школске године, да би од 1981. године био уведен и смер васпитач. Управо тај смер постоји и данас, после формирања прво више, а потом и високе школе и представља наставак традиције.

Висока школа „Сирмијум“, у Сремској Митровици је установа високог образовања за стицање неколико назива на више смерова. Звања која се стичу после завршених трогодишњих студија су: струковни васпитач (рад са децом од 3 до 7 година), струковни васпитач за рад у јаслицама и струковни васпитач-менаџер; и новоакредитован смер струковни пословни информатичар. Прву акредитацију смо прошли још 2007. године, а другу 2012. и по одлуци Комисије за акредитацију и проверу квалитета и добили Уверење о акредитацији установе и студијских програма, а потом и дозволу за рад и остваривање првог, касније и другог степена струковних студија од оснивача Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине. Школа је тако прерасла у Високу школу струковних студија „Сирмијум“ у којој се образују кадрови за предшколске установе али и за све фирме, предузећа и установе којима су потребни пословни информатичари.

Школа је за 50 година рада скренула пажњу на себе, стекла поверење и уважавање окружења, прочула се и ван Сремске Митровице, успостављајући многоструку сарадњу и стекла велики број пријатеља. Досадашњим радом наша установа је дала значајан допринос развоју високошколског образовања на овим просторима и шире. Струковни васпитач је постао марка са географским пореклом – сремскомитровачки бренд. Радићемо на томе да пословни информатичар постане нови бренд по којем ће Сремска Митровица бити препознатљива, негујући, наравно и досадашњу традицију.
Деловањем запослених у Високој школи, а предвиђајући будућност и узимајући у обзир потребе привреде Републике Србије, акредитована су четири смера на основним студијама, од којих су неки јединствени у Србији: Струковни васпитач, струковни васпитач- менаџер, струковни васпитач деце у јаслицама и струковни пословни информатичар. Ова висока школа има акредитован и студијски програм специјалистичких студија на смеру васпитно- образовни рад са децом са посебним потребама.

Данас у Високој школи „Сирмијум“ поред ова четири програма на нивоу основних студија имамо акредитован и програм специјалистичких студија, односно другог нивоа високог образовања и то на смеру струковни васпитач-специјалиста за рад са децом са посебним потребама, а домаћини смо и међународних научних скупова на којем своја истраживања и достигнућа у области инклузије из године у годину, представљају научници и професори из Русије, Енглеске, Румуније, Мађарске, земаља у окружењу и Србије.

Стручни кадар Високе школе чине висококвалификовани наставници од којих је преко 70% доктора наука. То су све професори са завидним искуством у просвети и са великим бројем научних радова. У Високој школи у Сремској Митровици тренутно студира око 350 студената на основним и специјалистичким студијама и известан број кандидата је у различитим фазама дошколовања до струковног васпитача. Студентима је доступан посебан вид активности кроз делатност Студентског парламента, Студентског позоришта и других видова слободног ангажовања.

Студијски програм обухвата различите облике наставних активности. Поред предавања и вежби, ту су и консултације, пракса у предшколским установама, посете институцијама у коjима ћете или за које ћете сутра радити, размена искустава са колегама из других високошколских институција.

Развијајући се током ових пет деценија, школа је израсла у лидера високошколског образовања у Србији, али и у региону. Инсистирајући на својој визији развоја и покренувши позитивне промене у целокупном друштву, Висока школа константно помера границе и поставља нове изазове у свим сегментима високошколског и привредног живота.

no images were found