II међународна научно-стручна конференција – Сремска Митровица

II МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
9. новембар 2018. Сремска Митровица
 
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Одељење за предшколско васпитање Педагошког факултета Универзитета у Марибору и Катедра за предшколску педагогију Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду организују међународну научно-стручну конференцију „Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета“.

Циљ конференције је сагледавање и критичко преиспитивање актуелних питања, дилема, проблема и перспектива развојa иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача кроз партнерство.

У складу са циљем конференције предвиђено је пет тематских области, у оквиру којих ће бити груписана саопштења:

  1. Партнерство у иницијалном образовању васпитача
    (партнерство институција, образовне политике, истраживача, практичара, предшколских установа и високих школа, локалних управа)
  2. Квалитетна стручна пракса будућих васпитача кроз партнерство
    (вежбаонице, модел-установе, партнерство наставника који раде у иницијалном образовању, студената и практичара, обезбеђивање ресурса)
  3. Стручно усавршавање као подршка партнерским односима у вртићу
  4. Компетентност васпитача за развијање програма у вртићу заснованих на партнерству са децом и породицом
  5. Грађење културе вртића на партнерским односима и рефлексивној пракси.

Конференција ће се одржати 9. новембра, 2018. године у Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици, Змај Јовина бр. 29 и биће акредитована као вид стручног усавршавања запослених у образовању.
Позивамо наставнике високих школа и факултета који се баве образовањем будућих васпитача и стручних сарадника, доносиоце образовних политика, практичаре који раде у предшколским установама, као и студенте специјалистичких, мастер и докторских студија да представе резултате својих истраживања и искуства у области иницијалног образовања и стучног усавршавања васпитача.
Аутори своје радове могу да представе на један од следећих начина: усмено саопштење, постер презентација и презентација на даљину.

Резиме (за усмену, за постер презентацију и презентацију на даљину) и попуњен образац пријаве за учешће на Конференцији доставити до 1. августа 2018. године на адресу: konferencijasm2018@gmail.com.

Сви резимеи биће рецензирани, а аутори ће о статусу резимеа бити обавештени најкасније до 10. септембра 2018. године.

Рад у целини треба послати након одржане конференције, најкасније до 1. фебруара 2019. године на адресу: konferencijasm2018@gmail.com

Зборник резимеа биће уручен учесницима на конференцији и објављен на сајту Школе, док ће зборник радова бити конципиран након скупа. Зборник радова са прошлогодишње међународне научно-стручне конференције, биће публикован до датума одржавања II међународне научно-стручне конференције.

Котизацију у износу од 4.000,00 динара (по раду), односно 2.000,00 динара за студенте и учеснике без саопштења треба уплатити до почетка конференције, на основу предрачуна који издаје рачуноводство Школе. За учеснике из иностранства котизација се уплаћује приликом регистрације учесника пре почетка конференције. Све информације у вези уплате котизације можете добити на телефон 022/621-864; 022/622-231 (или мејл адреси: racunovodstvo@sm-vaspitac.edu.rs).

Позив за учешће
Пријава за учешће
Упутство за припрему резимеа и презентација
Упутство за припрему презентација за учеснике на даљину
Упутство за припрему радова у целини

Invitation letter
Registration form
Instructions for preparing abstracts and presentationts
Instructions for virtual presentations
Full paper guidelines

Детаљан програм са насловима саопштења биће послат свим учесницима пре конференције.

Програмски одбор конференције:
Др Живка Крњаја, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија – председник
Др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија
Др Милена Ивануш-Грмек, редовни професор, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија
Др Лидија Вујичић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Ријеци, Хрватска
Др Габриела Келеман, редовни професор, Факултет педагошких, психолошких и друштвених наука Аурел Влајцу, Универзитета у Араду, Румунија
Др Миха Мариншек, ванредни професор, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија
Др Веселин Мићановић, ванредни професор, Филозофски факултет у Никшићу, Универзитет Црне Горе
Др Мухамед Омеровић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Тузли, Босна и Херцеговина
Доц. др Зорица Ковачевић, Учитељски факултет Универзитета у Београду
Доц. др Јелена Пртљага, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов – Вршац, Србија
Сандра Бацковић, саветник-координатор, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Република Србија
Весна Картал, саветник-координатор, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Др Гордана Мијаиловић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Марта Дедај, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Маја Цвијетић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Дејан Савичевић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Слађана Миленковић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија

Председник Програмског одбора:
Проф. др Живка Крњаја

Председник Организационог одбора
Др Гордана Мијаиловић, проф.

Контакт особe:
Др Гордана Степић, секретар конференције,
тел. (+381) 064/2378595
Ивана Прлић, секретар конференције,
тел. (+381) 060/3251133