Међународна научно-стручна конференција – Сремска Митровица

I МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
17. новембар 2017.Сремска Митровица
 
 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Одељење за предшколско васпитање Педагошког факултета Универзитета у Марибору и Катедра за предшколску педагогију Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду организују међународну научно-стручну конференцију „Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – стање и перспективе“.
 
Циљ конференције је сагледавање и критичко преиспитивање актуелних питања, дилема, проблема и перспектива развојa иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача. У складу са циљем конференције предвиђено је шест тематских области, у оквиру којих ће бити груписана саопштења:
  • Актуелни проблеми у иницијалном образовању васпитача
  • Стручна пракса у оквиру иницијалног образовања васпитача
  • Правци развоја иницијалног образовања васпитача код нас и у свету
  • Образовање васпитача за рефлексивну праксу
  • Компетенције васпитача као димензије иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача
  • Стручно усавршавање васпитача и промене у пракси
 
Конференција ће се одржати 17. новембра, 2017. године у Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици, Змај Јовина бр. 29. и биће акредитована као вид стручног усавршавања запослених у образовању.
Позивамо Вас да учествујете и представите резултате својих истраживања и искуства у области иницијалног образовања и стучног усавршавања васпитача.
Резиме и попуњен образац пријаве за учешће на Конференцији доставити до 01. августа 2017. године на адресу konferencijasm2017@gmail.com. Сви резимеи ће бити рецензирани, а аутори ће о статусу резимеа бити обавештени најкасније до 10.09.2017. године. Прихваћени резимеи ће бити објављени у Зборнику резимеа пре почетка конференције. Резиме треба да буде обима од 250 до 300 речи, написан на српском и енглеском језику.
 
 
 
Котизацију у износу од 3000 динара (по раду) треба уплатити до почетка конференције, на основу предрачуна који издаје рачуноводство Школе. За учеснике из иностранства котизација се уплаћује приликом регистрације учесника пре почетка конференције. Све информације у вези уплате котизације можете добити на телефон 022/621-864; 022/622-231 (или мејл адреси: racunovodstvo@sm-vaspitac.edu.rs).
  
Детаљан програм са насловима саопштења биће послат свим учесницима пре конференције.
 
Програмски одбор конференције:
Др Живка Крњаја, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија
Др Драгана Бренеселовић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија
Др Милена Ивануш-Грмек, редовни професор, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија
Др Маја Хмелак, ванредни професор, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија
Др Лидија Вујичић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Ријеци, Хрватска
Др Габриела Келеман, редовни професор, Факултет педагошких, психолошких и друштвених наука Аурел Влајцу, Универзитета у Араду, Румунија
Др Аделхајд Манц, професор, Висока струковна школа Етвеш Јожеф, Баја, Мађарска
Др Марија Кањижаји, професор, Висока струковна школа Етвеш Јожеф, Баја, Мађарска
Др Јован Вукоје, редовни професор, Педагошки факултет Универзитета у Бања Луци, Босна и Херцеговина
Др Мухамед Омеровић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Тузли, Босна и Херцеговина
Др Веселин Мићановић, ванредни професор, Филозофски факултет У Никшићу, Универзитет Црне Горе
Др Мирослав Павловић, научни сарадник, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Република Србија
Др Јелена Пртљага, професор струковних студија , Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Павлов – Вршац, Србија
Др Гордана Мијаиловић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Тања Панић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Марта Дедај, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Маја Цвијетић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Исидора Kораћ, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Мр Миран Мухич, виши предавач, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија
 
Председник Организационог одбора
др Гордана Мијаиловић, проф.
Контакт особа:
др Тања Панић, секретар конференције
тел. 069/1777062