Међународна конференција 2017.

Међународна научно-стручна конференција „Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – стање и перспективе“ је одржана 17. новембра, 2017. године у Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици. Суорганизатори коференције су Одељење за предшколско васпитање Педагошког факултета Универзитета у Марибору и Катедра за предшколску педагогију Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Конференцију је отворила заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Душица Ракић, која је указала на важност сталног професионалног усавршавања, поготову када је реч о васпитачком и учитељском позиву. Учеснике су поздравили и пожелели успех у раду: Мирјана Пјевац, начелник Градске управe за образовање, Сремска Митровица, Радмила Петровић, председник Удружења васпитача Војводине, проф. др Милена Ивануш-Грмек, декан Педагошког факултетa, Универзитет у Марибору и др Гордана Мијаиловић, проф. директор Висока школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум.
Циљ конференције је био да се сагледају и преиспитају актуелна питања, проблеми и перспектива развојa иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача.

Пленарана предавања су омогућила учесницима да сагледају значај теме конференције и потребу да се иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача континуирано унапређује и усклађују са изазовима васпитне праксе и променама у друштву. У пленарном делу радове су изложили: проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, проф. др Живка Крњаја, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, проф. др Милена Ивануш-Грмек, Педагошки факултет, Универзитет у Марибору, проф. др Лидија Вујичић, Учитељски факултет, Универзитет у Ријеци и др Тања Панић, проф. Висока школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум.

У складу са циљем конференције рад је био организован у пет тематских области у оквиру којих су аутори излагали своја саопштења:
– актуелни проблеми у иницијалном образовању васпитача,
– правци развоја иницијалног образовања васпитача код нас и у свету,
– образовање васпитача за рефлексивну праксу,
– компетенције васпитача као димензије иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача,
– стручно усавршавање васпитача и промене у пракси.

Конференција је акредитована као вид стручног усавршавања запослених у образовању.