СПУРС 2018.

Директор Школе др Гордана Мијаиловић и сарадник у настави МА Ивана Прлић, учествовале су у раду Другог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије. По позиву организатора, др Гордана Мијаиловић, као уводничар за секцију на тему Квалитет иницијалног образовања и потребе праксе, излагала је на тему Савремене концепције и пракса иницијалног образовања васпитача.