Акредитација установе

Spread the love

Одлуком Владе Аутономне Покрајине Војводине, Висока школа струковних стидија за образовање васпитача из Сремске Митровице, од 10. априла 2013. године послује под новим називом и то “Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум”.

>>Прикажи скенирану одлуку Владе Аутономне Покрајине Војводине о промени назива Високе школе<<

 

На основу измене назива Високе школе, реакредитованих и новоакредитованих смерова основних струковнтх студија Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 17. априла 2013. године издаје високој школи дозволу за рад под бројем: 114-022-641/2012-01.

>>Прикажи скенирану дозволу за рад<<

 

dozvola.jpgВиша школа за образовање васпитача у Сремској Митровици од 3.маја 2007. године је по одлуци Комисије за акредитацијј и проверу квалитета добила Уверење о акредитацији установе и студијских програма.
Ова школа је тако прерасла у високу струковну школу за васпитче, једину у региону Срема и од ове школске године образоваће студенте на смеру струковни васпитач.

У претходном периоду, у оквиру рада Више школе за образовање васпитача студије су биле организоване у трогодишњем трајању по угледу на најпрестижније светске универзитете и високе школе.
Висока струковна школа за васпитаче располаже великим фондом књига и стручне литературе а поред тога студенти имају могућост коришћења интернета у библиотеци школе.

Наставни процес се одвија од 2006/2007. школске године по новим наставиим плановима и програмима који су усклађени са Болоњском декларацијом, а то значи:

 

  • Сви предмети су једносеместрални

  • У току студија се стално проверава знање студента

  • Сваки предмет носи одређени број бодова/кредита

  • Студије у Вишој школи се организују као СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ- трају три године (180 бодова)

 

>>Прикажи скенирану допуну дозволе за рад – струковни мастер васпитач од 29.9.2017. године<<

>>Прикажи скенирану допуну дозволе за рад – струковни пословни информатичар (50) од 18.1.2018. године<<

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 25/9/2019

  2. УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОСКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 04/06/2019

  3. ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОСКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 04/06/2019

  4. РЕШЕЊЕ ДОПУНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 12/02/2019