Сатница почетка полагања испита 5.10 .2020. године код професора Кокића је :

У 9 часова  – Информациони системи, Рачунарска подршка одлучивању и Сигурност информационих система У 10 часова – Базе података, Системско програмирање и Принципи програмирања