Обавештавају се студенти основних струковних студија о реализацији наставе у периоду од 21.04. до 23.04.2021. године

ПРВА ГРУПА – реализација наставе у школи ДРУГА ГРУПА – online настава. Насатавак реализације наставе – недељна смена група.