ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА првог уписног рока школске 2019/2020 године.

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР   СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ    СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – ЈВС ЧАЧАЧ