Еразмус повеља

Erazmus povelja
 
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум је носилац Еразмус повеље за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE), коју додељује Европска комисија. Повеља потврђује да наша Школа испуњава стандарде квалитета европске и интернационалне сарадње и може да конкурише и учествује у пројектима Еразмус+ програма који су усмерени на изградњу капацитета у високом образовању. Ерасмус повеља за високо образовање нам отвара врата мобилности
и стратешких партнерстава, која ће пре свега имати утицај на квалитет студирања и унапређење рада Школе. Повеља је значајна пошто доприноси стандардизацији битних елемената организације мобилности, подстиче установу да конципира одговарајуће стратегије и активно учествује у Еразмус+ програмима.