II МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум у сарадњи са Одељењем за предшколско васпитање Педагошког факултета Универзитета у Марибору и Катедром за предшколску педагогију Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду организовала је Другу међународну научно-стручну конференцију „Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета“,која je одржана 9. новембра 2018. године.

Циљ конференције био је сагледавање и критичко преиспитивање актуелних питања, дилема, проблема и перспектива развојa иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача кроз партнерство.
Конференција је била посвећена темама:

  1. Партнерство у иницијалном образовању васпитача(партнерство институција, образовне политике, истраживача, практичара, предшколских установа и високих школа, локалних управа)
  2. Квалитетна стручна пракса будућих васпитача кроз партнерство(вежбаонице, модел-установе, партнерство наставника који раде у иницијалном образовању, студената и практичара, обезбеђивање ресурса)
  3. Стручно усавршавање као подршка партнерским односима у вртићу
  4. Компетентност васпитача за развијање програма у вртићу заснованих на партнерству са децом и породицом
  5. Грађење културе вртића на партнерским односима и рефлексивној пракси.

Конференцију су свечано отворили и учеснике поздравили Анамарија Вичек, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Зоран Мишчевић, заменик начелника Градске управе за образовање, културу и спорт, госпођа Радмила Петровић, председник Удружења васпитача Војводине и госпођа Гордана Мијаиловић, директор Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум.

Уводна саопштења на Конференцији имали су: проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, Филозофски факултет Универзитета у Београду, проф. др Живка Крњаја, Филозофски факултет Универзитета у Београду, доц. др Марта Ликардо, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, саветник-координатор Сандра Бацковић, Завод за унапређивање образовања и васпитања и др Гордана Степић и Ивана Прлић МА, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум.

На Конференцији је учествовало више од 60 учесника са саопштењима, са Високих школа и факултета, наставника, сарадника и студената, а значајан допринос квалитету рада Конференције дали су радови практичара (васпитача и стручних сарадника), као и њихово активно учешће током дискусије међу присутнима на Конференцији. Конференција је била акредитована као вид стручног усавршавања и присуствовало јој је преко 40 практичара запослених у васпитно-образовним установама.