Информатор о раду

Информатор о раду високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум за 2019. годину, Сремска Митровица.
Информатор о раду високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум за 2018. годину, Сремска Митровица
,
Информатор о раду високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум за 2017. годину, Сремска Митровица,
Информатор о раду високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум за 2013. годину, Сремска Митровица,
Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја.