Јавне набавке

Набавка опреме за реализацију KEY пројекта – Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – ЈНОП1/20 – Постављено 22.05.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

AНЕКС УГОВОРА верзија 3 – Добровољни пензиони фонд

“Еrasmus+ Keep Educating Yourself (KEY)”

TEMPUS пројекат  “Хармонизација курикулума у образовању васпитача у Србији”

01_ЈНМВУ_2015 – Допринос за добровољно пензијско осигурање

08_ЈНМВД_2014 – Набавка намештаја за потребе школе:

01_ЈНМВР_2014 – Јавна набавка мале вредности: Столарски радови за потребе високе шооле (санација подова у школи):

08_ЈНМВУ_2014 – Допринос за добровољно пензијско осигурање:

10_ЈНМВУ_2014 – осигурање (запослених и студената) у случају несреће на раду:

09_ЈНМВУ_2014 – Осигурање имовине (згааде и опреме) школе:

07_ЈНМВУ_2014 – Употреба мобилних телефона у школи:

07_ЈНМВД_2014 – Набавка штампача за потребе школе:

05_ЈНМВУ_2014 – штампање – зборник резимеа:

04_ЈНМВД_2014 – Набавка намештаја за потребе школе:

04_ЈНМВУ_2014 – штампање билтена:

05_ЈНМВД_2014 – набавка компјутерског софтвера за потребе школе:

01_ЈНМВД_2014 – Набавка роковника, оловака, торбе за лап топ за потребе школе:

02_ЈНМВМ_2014 – Роба широке потрошње:


Visits: 124