Јавне набавке

Spread the love

Осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја

Уговор-Санација и поправка фискултурне сале-молерски радови

Уговор-Санација и поправка фискултурне сале и пратецих објеката-водоинсталатерски радови

Уговор-Санација и поправка фискултурне сале и пратецих овјеката-замена пода

Решење и Анекс IV-Добровољни пензиони фонд 2021 година

Одлука о измени уговора ЈНОП КЕY 120 СМ 1, СМ 2 и СМ 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

О Д Л У К А о додели уговора – Уговор о јавној набавци бр. 2/2020, за набавку радова “Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту школе”, за потребе наручиоца ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ ул. Змај Јовина 29, Сремска Митровица.

Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку јавне набавке ЈНВБ бр. 2/2020 – Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту школе. – 04

Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку јавне набавке ЈНВБ бр. 2/2020 – Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту школе. – 03

Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку јавне набавке ЈНВБ бр. 2/2020 – Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту школе. – 02

Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку јавне набавке ЈНВБ бр. 2/2020 – Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту школе. – 01

Одлука о додели уговора KEY1/20 за ЈАВНУ НАБАВКУ JNOP

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова, бр. ЈНВВ 2/2020

Позив за подношење понуда јнвв 2/2020 у отвореном поступку јавне набаве

Појашњење Конкурсне документације бр.2.

Питање и појашњење бр.1 ЈНОП KEY

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ НАБАВЦИ ЈНОП KEY 1/20

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП1/20

Одлука бр.1 о измени и допуни Кд ЈНОП KEY 120

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Набавка опреме за реализацију KEY пројекта – Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – ЈНОП1/20 – Постављено 22.05.2020.

План јавних набавки

AНЕКС УГОВОРА верзија 3 – Добровољни пензиони фонд

“Еrasmus+ Keep Educating Yourself (KEY)”

TEMPUS пројекат  “Хармонизација курикулума у образовању васпитача у Србији”

01_ЈНМВУ_2015 – Допринос за добровољно пензијско осигурање

08_ЈНМВД_2014 – Набавка намештаја за потребе школе:

01_ЈНМВР_2014 – Јавна набавка мале вредности: Столарски радови за потребе високе шооле (санација подова у школи):

08_ЈНМВУ_2014 – Допринос за добровољно пензијско осигурање:

10_ЈНМВУ_2014 – Осигурање (запослених и студената) у случају несреће на раду:

09_ЈНМВУ_2014 – Осигурање имовине (згааде и опреме) школе:

07_ЈНМВУ_2014 – Употреба мобилних телефона у школи:

07_ЈНМВД_2014 – Набавка штампача за потребе школе:

05_ЈНМВУ_2014 – Штампање – зборник резимеа:

04_ЈНМВД_2014 – Набавка намештаја за потребе школе:

04_ЈНМВУ_2014 – Штампање билтена:

05_ЈНМВД_2014 – Набавка компјутерског софтвера за потребе школе:

01_ЈНМВД_2014 – Набавка роковника, оловака, торбе за лап топ за потребе школе:

02_ЈНМВМ_2014 – Роба широке потрошње: