ЈВС Чачак

   
Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица – ЧАЧАК, Цара Лазара 10

 

Одлука о акредитацији студијског програма Струковни васпитач.

Уверење о акредитацији.

Дозвола за рад.

Прикажи конкурс за упис студената у прву годину студија у школској 2017/2018. години.