II међународна научно-стручна конференција – Сремска Митровица

Spread the love
II МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – ПАРТНЕРСТВО У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
9. новембар 2018. Сремска Митровица, Србија
 
II INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE
INITIAL EDUCATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL TEACHERS – PARTNERSHIP IN QUALITY BUILDING
November 9th 2018, Sremska Mitrovica, Serbia
 
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Одељење за предшколско васпитање Педагошког факултета Универзитета у Марибору и Катедра за предшколску педагогију Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду организују међународну научно-стручну конференцију „Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – партнерство у грађењу квалитета“.

Циљ конференције је сагледавање и критичко преиспитивање актуелних питања, дилема, проблема и перспектива развојa иницијалног образовања и стручног усавршавања васпитача кроз партнерство.

У складу са циљем конференције предвиђено је пет тематских области, у оквиру којих ће бити груписана саопштења:

  1. Партнерство у иницијалном образовању васпитача
    (партнерство институција, образовне политике, истраживача, практичара, предшколских установа и високих школа, локалних управа)
  2. Квалитетна стручна пракса будућих васпитача кроз партнерство
    (вежбаонице, модел-установе, партнерство наставника који раде у иницијалном образовању, студената и практичара, обезбеђивање ресурса)
  3. Стручно усавршавање као подршка партнерским односима у вртићу
  4. Компетентност васпитача за развијање програма у вртићу заснованих на партнерству са децом и породицом
  5. Грађење културе вртића на партнерским односима и рефлексивној пракси.

Конференција ће се одржати 9. новембра, 2018. године у Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици, Змај Јовина бр. 29 и биће акредитована као вид стручног усавршавања запослених у образовању.
Позивамо наставнике високих школа и факултета који се баве образовањем будућих васпитача и стручних сарадника, доносиоце образовних политика, практичаре који раде у предшколским установама, као и студенте специјалистичких, мастер и докторских студија да представе резултате својих истраживања и искуства у области иницијалног образовања и стучног усавршавања васпитача.
Аутори своје радове могу да представе на један од следећих начина: усмено саопштење, постер презентација и презентација на даљину.

Резиме (за усмену, за постер презентацију и презентацију на даљину) и попуњен образац пријаве за учешће на Конференцији доставити до 10. септембра 2018. године на адресу: konferencijasm2018@gmail.com.

Сви резимеи биће рецензирани, а аутори ће о статусу резимеа бити обавештени најкасније до 30. септембра 2018. године.

Рад у целини треба послати након одржане конференције, најкасније до 1. фебруара 2019. године на адресу: konferencijasm2018@gmail.com

Зборник резимеа биће уручен учесницима на конференцији и објављен на сајту Школе, док ће зборник радова бити конципиран након скупа. Зборник радова са прошлогодишње међународне научно-стручне конференције, биће публикован до датума одржавања II међународне научно-стручне конференције.

Котизацију у износу од 4.000,00 динара (по раду), односно 2.000,00 динара за студенте и учеснике без саопштења треба уплатити до почетка конференције, на основу предрачуна који издаје рачуноводство Школе. За учеснике из иностранства котизација се уплаћује приликом регистрације учесника пре почетка конференције. Све информације у вези уплате котизације можете добити на телефон 022/621-864; 022/622-231 (или мејл адреси: racunovodstvo@sm-vaspitac.edu.rs).

Детаљан програм са насловима саопштења биће послат свим учесницима пре конференције.

Програмски одбор конференције:
Др Живка Крњаја, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија – председник
Др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Србија
Др Милена Ивануш-Грмек, редовни професор, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија
Др Лидија Вујичић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Ријеци, Хрватска
Др Габриела Келеман, редовни професор, Факултет педагошких, психолошких и друштвених наука Аурел Влајцу, Универзитета у Араду, Румунија
Др Миха Мариншек, ванредни професор, Педагошки факултет Универзитета у Марибору, Словенија
Др Веселин Мићановић, ванредни професор, Филозофски факултет у Никшићу, Универзитет Црне Горе
Др Мухамед Омеровић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у Тузли, Босна и Херцеговина
Доц. др Зорица Ковачевић, Учитељски факултет Универзитета у Београду
Доц. др Јелена Пртљага, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов – Вршац, Србија
Сандра Бацковић, саветник-координатор, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Република Србија
Весна Картал, саветник-координатор, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Др Гордана Мијаиловић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Марта Дедај, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Маја Цвијетић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Дејан Савичевић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија
Др Слађана Миленковић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Србија

Председник Програмског одбора:
Проф. др Живка Крњаја

Председник Организационог одбора
Др Гордана Мијаиловић, проф.

Контакт особe:
Др Гордана Степић, секретар конференције,
тел. (+381) 064/2378595
Ивана Прлић, секретар конференције,
тел. (+381) 060/3251133