Oдржан семинар стручног усавршавања ,,Припрема деце за усвајање читања”

Spread the love

У оквиру КЕY пројекта у Центру за целоживотно учење Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, одржан је акредитован семинар стручног усавршавања под називом „Припрема деце за усвајање читања“. Учесници семинара били су васпитачи предшколских установа и стручни сарадници.

 Циљ семинара је био развијање компетенција учесника за додатно разумевање концепта ране писмености у контексту актуелне програмске концепције.

Аутори и реализатори: др Мирјана Николић, др Слађана Миленковић, др Маја Цвијетић, професори Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица. Учеснике је поздравио директор Високе школе др Дејан Сaвичевић.