Промене у распореду предавања

Обавештење за студенте

У договору са студентима прве и треће године који похађају предмете Грађење културе и структуре предшколске установе и Откривачко – истраживачке активности у предшколској установи код проф. Гордане Степић, настава ће се уместо петком одржавати уторком, почев од уторка, 12.3. према следећем
распореду:

5. час: Откривачко-истраживачке активности у предшколској установи
6, 7. и 8. час: Грађење културе и структуре предшколске установе

Leave a Reply