Програм и извештај о раду

План и програм рада ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2018/2019. годину.
Извештај о раду ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2017/2018. годину.
План и програм рада ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2017/2018. годину.
Извештај о раду ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2016/2017. годину.
План и програм рада ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2016/2017. годину.
Извештај о раду ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2015/2016. годину.
Извештај о раду ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2012/2013. годину.
План и програм рада ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2013/2014. годину.
Одлука Савета ВШССВПИ – Сирмијум о усвајању извештаја о раду и плана и програма рада.
Извештај о раду ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2014/2015. годину.
Одлука Савета ВШССВПИ – Сирмијум о увајању извештаја о раду за школску 2014/2015. годину.
План и програм рада ВШССВПИ – Сирмијум за школску 2015/2016. годину.
Одлука Савета ВШССВПИ – Сирмијум о усвајању плана и програма рада за школску 2015/2016. годину.