Termin kolokvijuma

Spread the love

1. Prvi kolokvijum iz teorijskog dela AV sredstava  realizovaće se u četvrtak 23.11.2023. u 10.45h (samo studenti Vaspitači koji slušaju u Sremskoj Mitrovici) – velika svečana sala u prizemlju.

2. Prvi Kolokvijum  iz teorijskog dela  AV sredstava  realizovaće se u četvrtak   23.11.2023.   u  10.45h (samo studenti Informatičari koji slušaju  AV sredstava kao izborni predmet ) – velika svečana sala u prizemlju. 


Molim studente na smeru DLS Vaspitač, da postupe u skladu sa dogovorom (ne slati pojedinačno mailove).


Dragan

Leave a Reply