Васпитач деце предшколског узраста

Spread the love

Курикулум студијског програма

Књига предмета

Уписом на студијски програм основних струковних студија Васпитач деце предшколског узраста студенти ће бити у прилици да стекну теоријска и практична педагошка знања за рад са предшколском децом, сарадњу са породицама, локалном заједницом, развијање програма, као и даљи професионални развој усмерен ка подршци добробити деце, рефлексивној пракси и сарадњи са колегама.

Студијски програм траје три године (180 ЕСПБ). Обухвата наставу из обавезних, изборних предмета, као и стручну праксу у вртићу која се одвија у оба семестра током све три године студија (две недеље у првог години, четири недеље у другој години, шест недеља у трећој години).

Завршетком студијског програма Васпитач деце предшколског узраста студенти остварују 180 ЕСПБ и стичу стручно звање Струковни васпитач, што им омогућава да раде у предшколским установама, како државним, тако и и приватним.

Струковни васпитачи могу радити и у различитим културним, спортским центрима, позориштима, музејима, библиотекама где се организују дечји програм; туристичким центрима, забавним парковима (водени паркови, зоо-вртови), играоницама, рођендаоницама; при балетским школама, школама страних језика, издавачким кућама за децу; социјалним институцијама (домови за децу без родитељског старања, дечје село, колективни, избеглички кампови); центрима за чување деце, невладиним организацијама које се баве заштитом дечјих права; на океанским и речним бродовима који организују програм за децу.