САТНИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 11.06.2021. ГОДИНЕ

Spread the love

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА:

Испит ће се одржати у КАБИНЕТУ ЗА ИНФОРМАТИКУ 1 по следећем распореду:

Од 11:30 сати до 12:30 часова студенти са бројем индекса од: 1/2018-И до 13/2018-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА:

Испит ће се одржати у КАБИНЕТУ ЗА МУЗИЧКО по следећем распореду:

Од 11:30 сати до 12:30  часова студенти са бројем индекса од: 15/2018-И до 32/2018-И, 3/2016-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ СА ПЕДИЈАТРИЈОМ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 10 сати до 10:45  часова студенти са бројем индекса од:1/2019-Ј до 7/2019-Ј

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА УРГЕНТНА СТАЊА КОД ДЕЦЕ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 10 сати до 10:45  часова студенти са бројем индекса од: 63/2017, 29/2015.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 1:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.29 по следећем распореду:

Од 9 сати до 10 часова студенти са бројем индекса од: 1/2019 до 13/2019.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 1:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32 по следећем распореду:

Од 9 сати до 10 часова студенти са бројем индекса од: 14/2019 до 40/2019, 7/2018 и од 1/2019-ДЛ до 21/2019-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА У ЈАСЛЕНОМ УЗРАСТУ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.29 по следећем распореду:

Од 10 сати до 11 часова студенти са бројем индекса од: 1/2018-Ј до 9/2018-Ј, 9/2015-Ј.

Leave a Reply