САТНИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 13.09.2021. ГОДИНЕ

Spread the love

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ 1 по следећем распореду:

Од 10 до 11 часова студенти са бројем индекса:од 1/2020-И до 32/2020-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 10 до 10:30 часова студенти са бројем индекса:од 6/2020 до 39/2020, 1/2020-И до 29/2020-И, 5/2020-ДЛ до 23/2020-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МАРКЕТИНГ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 10:45 до 11:15 часова студенти са бројем индекса: 2/2019-J, 6/2019 до 38/2019, 12/2019-ДЛ, 1/2019-И до 24/2019-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА РАЧУНОВОДСТВО:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 11:30 до 12 часова студенти са бројем индекса: 9/2019-И до 18/2019-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 11:30 до 12 часова студенти са бројем индекса: 20/2018-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКЕ ЛИКОВНОГ 2:

Испит ће се одржати у КАБИНЕТУ ЗА ЛИКОВНО по следећем распореду:

Од 11 до 11:30 часова студенти са бројем индекса: 19/2018-ДЛ, 4/2020-Д, 37/2018.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ КРОЗ ЛИКОВНЕ ПРОЈЕКТЕ:

Испит ће се одржати у КАБИНЕТУ ЗА ЛИКОВНО по следећем распореду:

Од 11 до 11:30 часова студенти са бројем индекса: од 4/2019 до 40/2019, 7/2019-Ј до 7/2019-Ј, и од 1/2019-ДЛ до 26/2019-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА РАДИОНИЦА ЗА ИГРУ:

Испит ће се одржати у КАБИНЕТУ ЗА ЛИКОВНО по следећем распореду:

Од 11:45 до 12:15 часова студенти са бројем индекса: 2/2018-ДЛ, 17/2019.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Испит ће се одржати у КАБИНЕТУ ЗА ЛИКОВНО по следећем распореду:

Од 11:45 до 12:15 часова студенти са бројем индекса: 5/2020.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МОРФОЛОШКИ И МОТОРИЧКИ СТАТУС ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32 по следећем распореду:

Leave a Reply