САТНИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 14.09.2021. ГОДИНЕ

Spread the love

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ИНТЕРКУЛТУРАЛНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32 по следећем распореду:

Од 10:30 часова студенти са бројем индекса:8/2020, 39/2020, 10/2020-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 11 до 11:30 часова студенти са бројем индекса: 2/2019-Ј, 3/2019, 4/2019, 8/2019, 1/2019-ДЛ до 26/2019-ДЛ, 5/2020-Д до 8/2020-Д.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА РАЗВИЈАЊЕ КУРИКУЛУМА У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 11:45 до 12:15 часова студенти са бројем индекса: 9/2018, 17/2018, 19/2018, 5/2020-Д, 8/2020-Д.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА MATEMATIKA:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ  2 по следећем распореду:

Од 11 до 11:45 часова студенти са бројем индекса: 7/2020-И до 29/2020-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА АНАЛИЗА ПОДАТАКА:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ  2 по следећем распореду:

Од 11 до 11:45 часова студенти са бројем индекса:7/2020-И до 29/2020-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.29 по следећем распореду:

Од 9 до 10:15 часова студенти са бројем индекса: 11/2018, 7/2018, 19/2018-ДЛ, 2/2018, 8/2018, 29/2015.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 2:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.29 по следећем распореду:

Од 9 до 10:15 часова студенти са бројем индекса: од 2/2018 до 52/2018, 29/2015.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИЧКИ СОФТВЕРИ:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ  2 са почетком у 15 часова.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТ САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 са почетком у 14 часова.

Leave a Reply