САТНИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 15.09.2021. ГОДИНЕ

Spread the love

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА САРАДЊА И ТИМСКИ РАД У ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32 по следећем распореду:

Од 11 до 12 часова студенти са бројем индекса: од 5/2020 до 39/2020 и од 13/2020-ДЛ до 22/2020-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ВАСПИТАЧ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32 по следећем распореду:

Од 11 до 12 часова студенти са бројем индекса: од 7/2018 до 27/2018, 2/2020-Д до 7/2020-Д, 9/2018-Ј.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА АКТИВНО УЧЕЊЕ У ПРИРОДНОЈ И ДРУШТВЕНОЈ СРЕДИНИ:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32 са почетком у 15 часова.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ЕКОНОМИЈА:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ 1 по следећем распореду:

Од 10 до 11часова студенти са бројем индекса: од 15/2020-И до 25/2020-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ 1 по следећем распореду:

Од 10 до 11часова студенти са бројем индекса: 3/2019-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ 1 по следећем распореду:

Од 10 до 11часова студенти са бројем индекса: 2/2018-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ:

Испит ће се одржати у ИНФОРМАТИЦИ 1 по следећем распореду:

Од 10 до 11часова студенти са бројем индекса: од 14/2019-И до 27/2019-И.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 11 до 11:45 часова студенти са бројем индекса: од 13/2020 до 39/2020, 40/2019, 13/2020-И, 28/2020-И, 4/2020-ДЛ до 22/2020-ДЛ, 14/2018-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 по следећем распореду:

Од 12 до 12:45 часова студенти са бројем индекса: од 5/2020 до 10/2020, 4/2020-ДЛ до 21/2020-ДЛ, 4/2019-ДЛ до 18/2019-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА У ОБРАЗОВАЊУ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР.49 са почетком у 14 часова.

Leave a Reply