САТНИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА 30.06.2021. ГОДИНЕ

Spread the love

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР. 29 по следећем распореду:

Од 12 до 12:45 часова студенти са бројем индекса:од 1/2020 до 36/2020.

Од 13 до 13:45 часова студенти са бројем индекса:од 37/2020 до 49/2020 и од 1/2020-дл до 8/2020-дл.

Од 14 до 14:45 часова студенти са бројем индекса:од 9/2020-дл до 20/2020-дл.

Од 15 до 15:45 часова студенти са бројем индекса:од 21/2020-дл до 23/2020-дл, 4/2019-дл, 14/2019-дл, 15/2019-дл, 64/2017-дл, 4/2020-д, и од 1/2020-ј до 5/2020-ј.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 2:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР. 49 по следећем распореду:

Од 8:30 до 9:45 часова студенти са бројем индекса:од 2/2018 до 17/2018.

Од 10 до 11:15 часова студенти са бројем индекса:од 18/2018 до 52/2018, 29/2015, 1/2018-ДЛ, 2/2018-ДЛ.

Од 11:30 до 12:45 часова студенти са бројем индекса:од 3/2018-ДЛ до 19/2018-ДЛ.

Од 13 до 14:15 часова студенти са бројем индекса:од 21/2018-ДЛ, 22/2018-ДЛ, 1/2016-ДЛ, 23/2015-ДЛ.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 1:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР. 49 по следећем распореду:

Од 13 до 14:15 часова студенти са бројем индекса: 66/2017, 29/2015.

САТНИЦА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ  ПРЕДМЕТА ЗАНИМЉИВА МАТЕМАТИКА:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР. 49 по следећем распореду: Од 13 до 14:15 часова студенти са бројем индекса: 63/2017.

Leave a Reply