САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА 18.06.2021. ГОДИНЕ

Spread the love

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У ОБРАЗОВАЊУ проф. МИЛИЦА НИЧИЋ:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32:

Од 09:00 до 10:30 часова студенти са бројем индекса од 3/18 до 49/18

Од 11:00 до 12:30 часова студенти са бројем индекса од 50/18, 21/17, 1/18-ДЛ до 15/18-ДЛ

Од 13:00 до 14:30 часова студенти са бројем индекса од 17/18-ДЛ – 22/18-ДЛ, 4/17-ДЛ, 1/16-ДЛ, 1/15-ДЛ,1/18-Ј – 6/18-Ј, 9/15-Ј

МЕНАЏМЕНТ ПРОДАЈЕ проф. МИЛИЦА НИЧИЋ:

Испит ће се одржати у УЧИОНИЦИ БР.32:

Од 15:00  часова студенти са бројем индекса 1/19-И до 25/19-И

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА проф. МИРЈАНА НИКОЛИЋ:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР. 29

 Од 09:00 до 10:15 часова студенти са бројем индекса од 4/20 до 39/20

Од 10:30 до 11:15 часова студенти са бројем индекса 49/20, 16/17, 1/20-ДЛ – 16/20-ДЛ

Од 11:30 до 12:15 часова студенти са бројем индекса од 17/20-ДЛ – 23/20-ДЛ, 64/17-ДЛ, 34/16-ДЛ, 1/20-Ј – 5/20-Ј и 7/18-Ј.

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА проф МИРЈАНА НИКОЛИЋ.:

Испит ће се одржати у АМФИТЕАТРУ БР. 29

Од 11:30 до 12:15 часова студенти са бројем индекса 14/17 и 16/17

Leave a Reply