Ценовник

Spread the love

Прикажи ценовник за основне струковне студије у школској 2021/2022. години.

Прикажи ценовник за мастер струковне студије у школској 2021/2022. години.

Одлука о ослобађању плаћања трошкова уписа у прву годину студија 28.02.2020. године.

Прикажи ценовник за мастер струковне студије у школској 2020/2021. години.

Прикажи ценовник за основне струковне студије у школској 2020/2021. години.

Прикажи ценовник за мастер струковне студије у школској 2019/2020. години.

Прикажи ценовник за основне струковне студије у школској 2019/2020. години.

Одлука Савета школе о висини школарине за специјалистичке и мастер студије од 25.9.2017. године.

Прикажи ценовник за мастер струковне студије у школској 2017/2018. години.

Прикажи ценовник за специјалистичке струковне студије у школској 2017/2018. години.

Прикажи ценовник за основне струковне студије у школској 2017/2018. години.

Одлука Савета о висини школарине на свим нивоима студија од 26.3.2018. године.