Документа за студенте мастер студија

Spread the love

Образац 1. – ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА/ПИТАЊА ИЗ ПРАКСЕ КОЈИМ ЋЕ СЕ СТУДЕНТ БАВИТИ У СИР-У И МАСТЕР РАДУ

Образац 2. – ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА

Образац 3. – ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА

Образац 4. – САГЛАСНОСТ МЕНТОРА

Образац 5. – ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА

Образац 5.а – ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ

Образац 6. – КОРАЦИ У ПРИЈАВИ И ИЗРАДИ ЗАВРШНОГ РАДА НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

Образац 7. – УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

Образац 7. – СТРУЧНА ПРАКСА 1

Образац 7. – СТРУЧНА ПРАКСА 2

Образац 8. – Пријава за Стручну праксу

Образац 9. – Упута на СТРУЧНУ ПРАКСУ