Међународна научна конференција – Марибор

Spread the love

У последњих неколико деценија у области  истраживања васпитања и образовања  и примени нових концепата у раду са децом и адолесцентима са специфичностима у развоју, инклузија је заузела  значајно место.  Препознат  је значај адекватно обучених професионалаца који раде на  увођењу и успешном остваривању инклузије у васпитању и образовању и развијању профила инклузивног педагога.  Истраживања у овој области су од кључног значаја за теорију и праксу, као и даљи развој инклузије. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум реализује студијски програм Струковни васпитач-специјалиста за рану инклузију и организовала је у досадашњем периоду шест научно-стручних конференција под називом „Инклузија у предшколској установи и основној школи“ у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања у Београду. Ове године настављамо  традицију  у сарадњи са Педагошким факултетом Универзитета у Марибору.
Педагошки факултет Универзитета у Марибору и Висока школа струковних студија за васпитаче  и пословне информатичаре – Сирмијум  у Сремској Митровици, у сарадњи са часописом Educa,  организују Међународну научну конференцију под називом Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju  ( Улога инклузивног педагога у васпитању и образовању). Конференција ће бити одржана у среду, 27.9.2017. на Педагошком факултету Универзитета у Марибору.
Конференција је намењена професионалцима који раде у предшколским установама, школама, саветовалиштима, установама за децу са сметњама у развоју и удружењима грађана, као и истраживачима на универзитетима, високим школама за образовање васпитача, и другим истраживачким институцијама.

Циљеви конференције су:
Презентација истраживања у области рада инклузивног педагога.
Размена и презентација практичних искустава, знања и примера добре инклузивне праксе које су установе развијале задњих година.
Прикази  сарадње  између различитих институција у пружању подршке и помоћи деци, младима, родитељима и стручњацима у остваривању инклузије.

Позив за учешће на конференции – енглески текст
Позив за учешће на конференцији – словеначки текст
Образац за пријаву учешћа на конференцији

Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru
Контакт:
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Koroška cesta 160
2000 Maribor
(02) 22 93 600
(02) 22 93 760

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум
Змај Јовина 29
22000 Сремска Митровица

Kontakt: inkluzija.konf@um.si