Издавачка делатност

Spread the love

Захваљујући уређивачкој политици редакције и залагањима главног и одговорног уредника и уредника, први двоброј часописа ПЕДАГОШКИ ЗАПИСИ објављен је 2016. године у издању Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум. Часопис ПЕДАГОШКИ ЗАПИСИ настао је као резултат потребе да се стручно-научној, али и широј заједници представе научна достигнућа и сазнања из области друштвених, хуманистичких, медицинских и природних наука са посебним освртом на интердисциплинарност у сагледавању појмова васпитања и образовања у савременом научном дискурсу. Оригиналност научних и истраживачких радова објављених у првом двоброју часописа, као и њихова теоријско-методолошка заснованост, потврђују релевантност критеријума селекције и постављају стандарде наредном издању. Ширење научне културе и научне писмености, као и унапређење квалитета научне продукције у области друштвених наука представљају постулате на којима је настала идеја о покретању часописа који би омогућио презентовање квалитетних научно-истраживачких радова чији ће резултати подстицати иновације засноване на резултатима истраживања, као и конструктивну полемику у научном, стручном и образовном домену. Објављивањем радова у складу са стандардима научне продукције и обезбеђивањем компетентне рецензије Уредништво часописа ће у наредном периоду настојати да часопис ПЕДАГОШКИ ЗАПИСИ буде укључен у листу референтних часописа, чиме би његова продукција била видљивија, а резултати савремених увида у теорију и праксу васпитања и образовања постали доступни широј стручно-научној заједници.

др Дејан Савичевић
Уредник часописа

Корисни линкови

Архива часописа