Струковни МАСТЕР ВАСПИТАЧ

Spread the love

Струковни мастер васпитач је стручњак посвећен постизању изузетности у области предшколског васпитања и образовања. Студијским програмом одговара се на потребе друштва за образовањем високо квалитетних стручњака у области предшколског васпитања, који ће активно учествовати у консултацијама и креирању образовне политике и покретањима акција усмерених на добробит деце.

 

Студијски програм припрема студенте:

  • за подршку у учењу и развоју деци предшколског узраста у различитим организационим облицима институционалног и ванинституционалног предшколског васпитања и образовања, применом иновативних приступа развијању предшколског курикулума, заснованих на истраживању и рефлексији и уважавању индивидуалних специфичности деце и породице,

  • да буду иницијатори и носиоци активности унапређивања квалитета васпитно образовног процеса и квалитета живота деце предшколског узраста, у партнерству са локалном и широм друштвеном средином,

  • да промовишу професију васпитача, као и стручна достигнућа у области предшколског васпитања.

 

Евидентно је да постоји потреба за даљим професионалним усавршавањем струковних васпитача, будући да знања и компетенције стечени током трогодишњег образовања јесу довољни за елементарно оспособљавање и рад у предшколској установи, али не одговарају потребама савременог друштва, јер се проблем предшколског образовања проширио и надмашио границе компетенција предшколских установа. Повећане су потребе за истраживањима, реализацијом пројеката из разних стручних области. Национални савет за високо образовање Републике Србије је на седници одржаној 25. јуна 2015. године донео Правилник о изменама и допунама правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма Усвајањем стандарда за мастер струковне студије (Сл. гласник РС, број 86/2016) створени су услови да остваримо законску могућност и омогућимо нашим студентима проходност на други ниво образовања у оквиру струковних студија, да не буду у инфериорном положају у односу на студенте који се професионално профилишу у другим студијским програмима, и обезбедимо им да у својој струци буду у корак с временом. Мастер струковне студије као други ниво струковног образовања препознаје и актуелни Закон о основама система образовања и васпитања.

 

Прикажи курикулум студијског програма Струковни МАСТЕР ВАСПИТАЧ.

Прикажи књигу предмета студијског програма Струковни МАСТЕР ВАСПИТАЧ.