Школа у пројекту Еразмус+ Keep Educating Yourself (KEY)

Spread the love

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум учествује у реализацији регионалног пројекта Еразмус+ пројекта Keep Educating Yourself – KEY (598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP) чији је циљ пружање подршке континуираном професионалном развоју васпитача. Заједно са партнерима из других високошколских установа у Србији (Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Вршцу, Крушевцу и Пироту), Удружењем васпитача Војводине, Савезом удружења васпитача Србије, Заводом за унапређење образовања и васпитања Републике Србије, Универзитетом у Црној Гори, Универзитетом у Бирмингему, Темишвару и Марибору и другим партнерима. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум ће учествовати у припреми и имплементацији пројектних активности, као и њиховој дисеминацији, обезбеђењу квалитета и евалуацији резултата пројекта. Регионални пројекат Keep Educating Yourself – KEY представља значајан корак у размени искустава и унапређењу професионалног развоја васпитача у оквиру европског образовног простора.