Статут и Пословник о раду

Spread the love

Статут Високе школе струковних студија за васпитач и пословне информатичаре – Сирмијум

Измене и допуне статута од 13.04.2023. године.

Измене и допуне статута од 30.09.2021. године.

Измене и допуне Статута од 29.11.2018. године.

Пословник о раду Наставно-стручног већа Школе.

Пословник о раду савета Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум.

Измене и допуне статута – 12.12.2018. године.