indexpic

МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА – РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

January 28th, 2015

Прикажи резултате испита из предмета Методика развоја математичких појмова за студенте смерова: струковни васпитач – менаџер и струковни васпитач деце у јаслицама.

Print This Post Print This Post |

МЕТОДИКА РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА – РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

January 28th, 2015

Прикажи резултате другог колоквијума из предмета Методика развоја математичких појмова I.

Print This Post Print This Post |

МАТЕМАТИКА И ЛИНЕАРНО ПРОГРАМИРАЊЕ – ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ

January 21st, 2015

Прикажи списак студената и број остварених поена на предиспитне обавезе из предмета Линеарно програмирање.

Прикажи списак студената и број остварених поена на предиспитне обавезе из предмета Математика.
Напомена: Испит из Математике заказан је за 3.2.2015. године.

Print This Post Print This Post |

АУДИО-ВИЗУЕЛНА СРЕДСТВА – ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ

January 20th, 2015

Прикажи списак студената који су доставили предиспитне обавезе и стекли услов да испит полажу у јануарском испитном року школске 2014/2015. године.

Print This Post Print This Post |

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИРАЊА – РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

January 18th, 2015

Прикажи резултате колоквијума из предмета Принципи програмирања.

Прикажи резултате колоквијума из предмета Информациони системи за смер:

Термин за полагање испита из предмета Информациони системи и Принципи програмирања измењен је и заказн за 2.2.2015. године.

Print This Post Print This Post |

ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК-РАЧУНАР – РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

January 14th, 2015

Прикажи резултате колоквијума из предмета Пословна психологија.
Прикажи резултате колоквијума из предмета Интеракција човек-рачунар.

Print This Post Print This Post |

« Previous Entries