ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

реч директора

Директор

Др Дејан Савичевић, проф.

Поштовани студенти,

уписом на студијске програме наше школе, ступате на пут који вас води до стицања високошколске дипломе и отвара могућности за улазак у свет рада и даље образовање и усавршавање у струци, било да сте одабрали професију васпитача предшколске деце или професију пословног информатичара. Сигурно је да сте избором наше школе начинили добар избор, да сте одабрали квалитет, а за такву тврдњу има доста аргумената.

Наша школа је државна акредитована установа, једина таква на подручју Сремског округа, са седиштем у Сремској Митровици и са традицијом дугом више од 50 година. У школи се остварују акредитовани студијски програми основних струковних студија у трогодишњем трајању и по највишим стандардима квалитета.

Традиционално образујемо струковне васпитаче за рад са децом предшколског узраста и ко жели да се бави овим послом може да се упише на студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста. Образовање струковних васпитача реализује се и кроз студијски програм учења на даљину, што је добра прилика за студирање за оне који су запослени или из других разлога не могу да похађају редовну наставу. Образовање струковних васпитача остварујемо и у јединици ван седишта, у Чачку, што значи да се за нас зна и да делујемо и ван подручја Срема.

Од 2013.године започели смо са образовањем новог профила: Струковни пословни информатичар. Студенти се припремају за професионално бављење пословима везаним за примену рачунара у различитим областима професионалног ангажовања у индустрији, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама.

У 2021. години акредитован је нов студијски програм Струковна медицинска сестра и уписана прва генерација студената.

У школи се остварују и студије другог степена – мастер струковне студије, за звања: Струковни мастер васпитач и Струковни мастер пословни информатичар. То је добра могућност за наставак образовања за све који желе да се усаврше и напредују у струци. Школске 2017/18 године уписали смо прву генерацију студената сада већ струковних мастер васпитача, а 2019/2020 прву генерацију студената будућих струковних пословних информатичара.

Студенте видимо као партнере у функционисању школе, остваривању студијских програма и обезбеђењу квалитета. Колико ћемо у томе бити успешни зависиће и од наше и од ваше спремности да заједно радимо, да заједно учимо, јер учење разумемо као заједничко улагање, као што и постизање квалитета и даљи развој школе схватамо као заједнички задатак.

Уз позив заинтересованим младим људима да нас посете, назову, и детаљније се информишу о условима уписа и студирања, свим студентима, садашњим и будућим, онима који планирају да се упишу на неке од наших студијских програма, али и свим другим студентима, желим успешно студирање и пријатне студентске дане.

Др Дејан Савичевић, проф.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Васпитач деце предшколског узраста (Студије на даљину)
 • Васпитач деце предшколског узраста (ЈВС Чачак)
 • Струковна медицинска сестра
 • Софтверско инжењерство
 • Пословна економија
 • Струковни мастер васпитач
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица