ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Акредитација установе

Одлуком Владе Аутономне Покрајине Војводине, Висока школа струковних стидија за образовање васпитача из Сремске Митровице, од 10. априла 2013. године послује под новим називом и то “Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум”.

Прикажи скенирану одлуку Владе Аутономне Покрајине Војводине о промени назива Високе школе

На основу измене назива Високе школе, реакредитованих и новоакредитованих смерова основних струковнтх студија Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 17. априла 2013. године издаје високој школи дозволу за рад под бројем: 114-022-641/2012-01.

Прикажи скенирану дозволу за рад

Виша школа за образовање васпитача у Сремској Митровици од 3.маја 2007. године је по одлуци Комисије за акредитацијј и проверу квалитета добила Уверење о акредитацији установе и студијских програма.

Ова школа је тако прерасла у високу струковну школу за васпитче, једину у региону Срема и од ове школске године образоваће студенте на смеру струковни васпитач.

У претходном периоду, у оквиру рада Више школе за образовање васпитача студије су биле организоване у трогодишњем трајању по угледу на најпрестижније светске универзитете и високе школе.

Висока струковна школа за васпитаче располаже великим фондом књига и стручне литературе а поред тога студенти имају могућост коришћења интернета у библиотеци школе.

Наставни процес се одвија од 2006/2007. школске године по новим наставиим плановима и програмима који су усклађени са Болоњском декларацијом, а то значи:

 • Сви предмети су једносеместрални
 • У току студија се стално проверава знање студента
 • Сваки предмет носи одређени број бодова/кредита
 • Студије у Вишој школи се организују као СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ- трају три године (180 бодова)

Прикажи скенирану допуну дозволе за рад – струковни мастер васпитач од 29.9.2017. године

Прикажи скенирану допуну дозволе за рад – струковни пословни информатичар (50) од 18.1.2018. године

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица