ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Васпитач деце предшколског узраста

Књига предмета

Уписом на студијски програм основних струковних студија Васпитач деце предшколског узраста студенти ће бити у прилици да стекну теоријска и практична педагошка знања за рад са предшколском децом, сарадњу са породицама, локалном заједницом, развијање програма, као и даљи професионални развој усмерен ка подршци добробити деце, рефлексивној пракси и сарадњи са колегама.

Студијски програм траје три године (180 ЕСПБ). Обухвата наставу из обавезних, изборних предмета, као и стручну праксу у вртићу која се одвија у оба семестра током све три године студија (две недеље у првог години, четири недеље у другој години, шест недеља у трећој години).

Завршетком студијског програма Васпитач деце предшколског узраста студенти остварују 180 ЕСПБ и стичу стручно звање Струковни васпитач, што им омогућава да раде у предшколским установама, како државним, тако и и приватним.

Струковни васпитачи могу радити и у различитим културним, спортским центрима, позориштима, музејима, библиотекама где се организују дечји програм; туристичким центрима, забавним парковима (водени паркови, зоо-вртови), играоницама, рођендаоницама; при балетским школама, школама страних језика, издавачким кућама за децу; социјалним институцијама (домови за децу без родитељског старања, дечје село, колективни, избеглички кампови); центрима за чување деце, невладиним организацијама које се баве заштитом дечјих права; на океанским и речним бродовима који организују програм за децу.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица