ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Издавачка делатност

Захваљујући уређивачкој политици редакције и залагањима главног и одговорног уредника и уредника, први двоброј часописа ПЕДАГОШКИ ЗАПИСИ објављен је 2016. године у издању Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум. Часопис ПЕДАГОШКИ ЗАПИСИ настао је као резултат потребе да се стручно-научној, али и широј заједници представе научна достигнућа и сазнања из области друштвених, хуманистичких, медицинских и природних наука са посебним освртом на интердисциплинарност у сагледавању појмова васпитања и образовања у савременом научном дискурсу. Оригиналност научних и истраживачких радова објављених у првом двоброју часописа, као и њихова теоријско-методолошка заснованост, потврђују релевантност критеријума селекције и постављају стандарде наредном издању. Ширење научне културе и научне писмености, као и унапређење квалитета научне продукције у области друштвених наука представљају постулате на којима је настала идеја о покретању часописа који би омогућио презентовање квалитетних научно-истраживачких радова чији ће резултати подстицати иновације засноване на резултатима истраживања, као и конструктивну полемику у научном, стручном и образовном домену. Објављивањем радова у складу са стандардима научне продукције и обезбеђивањем компетентне рецензије Уредништво часописа ће у наредном периоду настојати да часопис ПЕДАГОШКИ ЗАПИСИ буде укључен у листу референтних часописа, чиме би његова продукција била видљивија, а резултати савремених увида у теорију и праксу васпитања и образовања постали доступни широј стручно-научној заједници.

др Дејан Савичевић
Уредник часописа

Корисни линкови

 • Упутство за ауторе

 

Архива часописа

 • Педагошки записи 1-2, 2016.
 • Педагошки записи 1-2, 2018.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица