ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

ПЕ - Пословна економија

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм основних струковних студија Пословна економија, намењен је студентима који желе да се на квалитетан начин образују и стекну знања и вештине, које ће им омогућити да остваре активну улогу у савременом пословном свету.Током студија кроз изучавање обавезних и изборних предмета, студентима је омогућено да стичу знања из области Пословне екномије, конкретно:

 1. познавање појмова и стручних термина из области пословне економије, финансија и менаџмента, односно начина функционисања савремених тржишта и економских токова;
 2. конципирање и реализација стручних планова и пројеката,  као и решавање конкретних проблема и задатака из области финансија, рачуноводства, менаџмента,логистике;
 3. праћење најновијих дешавања из економије и иновирање стечених знања и компетенција;
 4. мултидисциплинарност у приступу решавања конкретних пословних и финансијских проблема:
 5. познавање и имплементација  принципа маркетинга и стицање вештина везаних за  пословно комуницирање;
 6. информатичка писменост, односно примена знања о информационим технологијама и системима (рачунари, софтверске апликације и рачунарске мреже) за проналажење, креирање, чување и размену информација и знања из области пословне економије:
 7. познавање енглеског језика, ради праћења савремених економских кретања и учешћа у међународним пословним односима;

 

Након завршетка студијског програма  Пословна економија, студенти ће на основу стеченог знања, компетенција и вештина имати широке  могућности за запошљавање и обављање   многобројних послова  као што су: :обављају широк спектар

 • послови економисте у предузећима јавног и приватног   сектора свих профила делатности,
 • послови планирања, организовања, вођења и контроле пословних процеса  у свим делатностима,
 • послови финансијских стручњака,
 • послови организационог развоја, реструктурирања и реинжењеринга,
 • послови из домена финансијског и управљачког рачуноводства,
 • послови из домена  финансијских и инвестиционих одлука,
 • послови  у банкарству,
 • послови  у маркетинг одељењима или маркетиншким агенцијама,
 • послови  у осигуравајућим кућама,
 • послови  економисте из домена логистике,
 • послови из домена дигиталне екномије,
 • послови из домена међународне економије.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Васпитач деце предшколског узраста (Студије на даљину)
 • Васпитач деце предшколског узраста (ЈВС Чачак)
 • Струковна медицинска сестра
 • Софтверско инжењерство
 • Пословна економија
 • Струковни мастер васпитач
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица